Print this page

El vi a l'antic Egipte: Estudi cultural i analític

Guasch i Jané, Maria Rosa

Tesi doctoral. Universitat de Barcelona 2005 (21/09/05). ISBN 8469002848.

RESUM: La documentació més antiga i extensa sobre la viticultura i l'elaboració del vi prové d'Egipte, on des de fa sis mil anys la vinya ja es cultivava al Delta del Nil. Malgrat això, el seu estudi històric i arqueològic encara presenta aspectes desconeguts. Amb el desenvolupament de les tècniques analítiques, tenim les eines per intentar conèixer les llacunes d'una part de la cultura de la civilització mediterrània més antiga: la cultura del vi a l'antic Egipte.

 

El vi era un producte de prestigi a Egipte que consumien les classes benestants i la família reial. Des del Període Pre-Dinàstic (4000-3150 aC) a les tombes egípcies s'hi dipositaven àmfores de vi com a ofrena per tal que el mort en pogués disposar també en el Més Enllà. Gràcies a què l'elaboració del vi es troba representada en escenes pintades a les parets de les tombes, podem conèixer com el preparaven. Durant el Regne Nou (1543-1078 aC) les àmfores s'identificaven de la mateixa manera com ara es fa amb les ampolles de vi. El nom del producte que trobem és vi [irp], però curiosament mai s'indicava si era blanc o negre. També existia un altre tipus de beguda anomenada Shedeh, que no té traducció, i de la qual no es coneixia la seva matèria primera. És a partir d'aquestes omissions on s'inicia aquest estudi.

Objectius del treball: 1) Realitzar un estudi bibliogràfic sobre la viticultura i l'enologia a l'antic Egipte. 2) Verificar analíticament la presència de vi en àmfores de l'antic Egipte. 3) Investigar quin vi s'elaborava a Egipte: blanc i/o negre. 4) Conèixer la matèria primera del Shedeh.